Ægtepagt

En ægtepagt er den primære måde, hvorpå der kan laves en aftale mellem ægtefæller med væsentligt økonomisk indhold.

Udgangspunktet i lovgivningen er, at man i forbindelse med indgåelse af ægteskab får delingsformue tidligere kaldet fælleseje. Det betyder, at ens aktiver og passiver indgår i bodelingen ved såvel skilsmisse som død.

Ægtepagten regulerer forholdene i forbindelse med en skilsmisse, hvor forholdene i forbindelse med død reguleres ved oprettelse af et testamente.

Det kræver enighed at oprette en ægtepagt, idet det, som ovenfor anført, er en aftale. En ægtepagt kan oprettes både før og efter ægteskabets indgåelse. Såfremt der er et ønske om at opnå et særeje, anbefales det dog, at ægtepagten oprettes før et nært forestående bryllup, idet dette er den eneste sikkerhed for, at ens ægtefælle vil underskrive.

Det er advokatens rolle i forbindelse med oprettelse af en ægtepagt, at rådgive om de forskellige særejetyper samt rådgive omkring, hvordan der kan udarbejdes en løsning, som tilgodeser begge ægtefællers ønsker.