Skilsmisse

Tallene taler sit tydelige sprog. Det er ikke altid, at det er så yndigt at følges ad.

Hvis du eller din ægtefælle vil separeres eller skilles, skal du/I udfylde en anmodning om separation eller skilsmisse på Familieretshusets hjemmeside.

Som ægtefæller kan I blive skilt uden først at være separeret, hvis en række betingelser er opfyldt. Det væsentligste er, at I er enige om at blive skilt, og at I er enige om, hvor vidt der skal betales ægtefællebidrag.

Hvis din ægtefælle ikke vil skilles, skal I være separeret i 6 måneder, før Familieretshuset kan bevillige skilsmissen. Du kan godt udfylde og indsende ansøgningen om skilsmisse til Familieretshuset, selvom din ægtefælle ikke vil medvirke hertil. Gør du dette, vil I blive indkaldt til et møde i Familieretshuset, hvor I vil modtage hjælp til at komme videre og finde en løsning.

I vil være separeret eller skilt med virkning fra den dato, bevillingen er udstedt.

Hvis I ikke er enige, indkaldes I til et møde i Familieretshuset en såkaldt vilkårsforhandling hvor en sagsbehandler hjælper jer med at finde en løsning. Opnår I enighed på mødet, udsteder Familieretshuset en bevilling til separation eller skilsmisse.

Hvis I efter mødet forsat ikke er enige, kan I bede Familieretshuset om at sende sagen videre til retten. Retten træffer herefter den endelige afgørelse i sagen.

Familieretshuset hjælper dog ikke med at dele boet. Hvis I vil have hjælp til at få udarbejdet en bodelingsaftale og eventuelt tinglyse en overdragelse af jeres ejendom, skal I kontakte en advokat.

Såfremt du ønsker hjælp til din skilsmisse og bodeling, er du altid meget velkommen til at kontakte mig.