Lejeret

Jeg yder rådgivning vedrørende alle former for lejeretssager, herunder både erhvervs og bolig lejemål, uanset om det er for udlejer eller lejer.

Lejelovgivningen er kompleks, og der er mange formelle regler, der skal iagttages. Manglende overholdelse af de lejeretlige regler kan få store økonomiske konsekvenser.

Jeg har stor erfaring med håndtering af tvister om lejeforhold både ved huslejenævnet og boligretten.