Fremtidsfuldmagt

Når du opretter en fremtidsfuldmagt, udpeger du en eller flere repræsentanter til at varetage dine økonomiske og/eller personlige forhold, hvis du senere i livet ikke længere selv har evne hertil som følge af sygdom.

Så længe du stadig er i stand til at varetage dine forhold, har fremtidsfuldmagten ingen virkning. Ved oprettelsen registreres fremtidsfuldmagten i Fremtidsfuldmagtsregisteret, og det er først, når Familieretshuset sætter den i kraft, at den får virkning efter sit indhold.

En fremtidsfuldmagt oprettes i Fremtidsfuldmagtsregisteret ved hjælp af den digitale selvbetjeningsløsning, som kan tilgås via tinglysning.dk.

For at sikre, at den, der ønsker at afgive en fremtidsfuldmagt, er fornuftsmæssigt i stand til det, skal fremtidsfuldmagten vedkendes for en notar. Dette skal ske, mens fuldmagtsgiveren har evne til at handle fornuftsmæssigt. Dette er en betingelse for, at fuldmagten til sin tid kan sættes i kraft af Familieretshuset.

Det er Familieretshuset, der sætter fremtidsfuldmagten i kraft. Dette sker efter, at fuldmagtsgiveren eller fremtidsfuldmægtigen har indgivet en anmodning herom, og Familieretshuset på baggrund af en lægeerklæring har vurderet, at fuldmagtsgiveren som følge af sygdom, svækket mental funktion eller lignende ikke længere har evne til at varetage sine forhold indenfor de områder, som er omfattet af fuldmagten.

Når Familieretshuset har truffet afgørelse om, at fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft, sørger Familieretshuset for, at fremtidsfuldmagten tinglyses i Personbogen, som er offentlig tilgængelig. Derved sikres, at fremtidsfuldmægtigen fremstår legitimeret i forhold til tredjemand.

Jeg bistår gerne med at udforme og registrere fremtidsfuldmagten og rådgiver om notarforretningen.