Bolighandler

Det at købe hus eller ejerlejlighed vil for de fleste være en af de største økonomiske dispositioner, man træffer i sit liv. Det er derfor vigtigt, at man modtager en ordentlig rådgivning fra en erfaren boligadvokat i forbindelse med købet.

Det vigtigste er, at der ikke underskrives på nogen aftale om køb, uden at det står skrevet i aftalen, at handlen i sin helhed er indgået på betingelse af din advokats godkendelse. Køber man bolig via mægler, vil advokatforbeholdet stå i købsaftalens punkt 11.

Når dette forbehold er indsat i købsaftalen, vil du have mulighed for, med advokatens bistand, at fortryde handlen i sin helhed eller få berigtiget forhold, som ikke har været afklaret inden underskrift af købsaftalen.

Jeg har stor erfaring med køb og salg af alle typer af fast ejendom, herunder parcelhuse, ejerlejligheder, byggegrunde og landbrugsejendomme.

I forbindelse med køb af ny bolig rådgiver jeg også gerne om samejeaftaler og testamenter, der navnlig for ikke gifte samboende, kan være uhyre vigtigt at tage stilling til.