Dødsbobehandling

Når arvingerne selv sørger for at dele boet, kaldes det et “privat skifte“.

Der er flere betingelser for, at skifteretten vil tillade et privat skifte, blandt andet skal arvingerne være enige om samtlige dispositioner, og derudover skal boet være i stand til at betale alle udgifterne.

At dele et dødsbo, udfærdige boopgørelse og eventuelt tinglyse en ejendomsoverdragelse fra boet til en ny ejer kan være en ret kompliceret opgave.

Jeg bistår gerne med den praktiske afvikling af boet og tinglyser en eventuel overdragelse af boets ejendomme.