Priser

I visse sager tilbydes der faste priser:

Køb eller salg af fast ejendom via mægler

7.000,- inkl. moms

Køb eller salg af fast ejendom uden mægler

9.500,- inkl. moms

Køb/salg af byggegrund

5.000,- inkl. moms

Testamente

3.500,- inkl. moms

Ægtepagt

3.500,- inkl. moms

Fremtidsfuldmagt

3.500,- inkl. moms

Boliglejekontrakt

2.500,- inkl. moms

Erhvervslejekontrakt

5.000,- inkl. moms

Samejeoverenskomst

2.500,- inkl. moms

Der ydes retshjælp til klienter, der opfylder de økonomiske betingelser. I så fald vil honoraret for klienten være kr. 285,- inkl. moms (2020 takst) for en konsultation.

I sager, hvor der kan opnås retshjælp hos klientens forsikringsselskab eller fri proces fra staten sørger jeg for at søge om dækning til sagen.

I øvrige sager, hvor det ikke er muligt at give en fast pris, afregnes sagen som udgangspunkt på baggrund af den tid jeg bruger på sagen. Min timesats er kr. 2.250,- inkl. moms. Endvidere foreskriver de advokatetiske regler, at der ved afregningen af sagen skal tages hensyn til arbejdets omfang og vanskelighed, sagens betydning og værdi for klienten, det med sagen forbundne ansvar, om det har været en hastesag, eller om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejds tid og endelig det opnåede resultat.