Profil

Jeg blev cand. jur. Fra Århus Universitet i 2006, hvorefter jeg var advokatfuldmægtig i Grenå fra 2006 til 2009, hvor jeg blev beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark.

Jeg har siden jeg modtog min beskikkelse arbejdet som advokat for advokatfirmaer i Århus og i en kortere periode som advokat på Grønland, indtil jeg i 2016 startede som selvstændig advokat i Kolind.

Advokatfirmaet Thomas Christensen er et enkeltmandsfirma og har CVR-nr. 37 91 08 56.

Jeg beskæftiger mig med en bred vifte af sager både inden for rådgivning af privatpersoner og virksomheder.

Mit advokatfirma er et enkeltmandsfirma. Det betyder, at du som klient kan være sikker på, at jeg selv behandler sagen.

Jeg bestræber mig altid på, at sagerne bliver behandlet hurtigt, omhyggeligt og med det for klienten mest gunstige resultat.

Jeg sidder i kontorfællesskab med statsautoriseret revisor Jens Villemann fra Kreston SR. Herved har jeg altid mulighed for regnskabsmæssig bistand for eksempel til værdiansættelse af virksomheder i forbindelse med en skilsmissesag, virksomhedsoverdragelse eller generationsskifte.

Jeg er en del af Advokatsamfundet og er underlagt de advokatetiske regler.

Alle mine sager er dækket af en professionel advokatansvarsforsikring og garanti hos Codan Forsikring A/S. Se mere herom under mine forretningsbetingelser.