Retssager

Hvis du har et krav mod en person eller et selskab, og det ikke har været muligt at blive enige i sagen, kan den sidste mulighed være at anlægge en retssag. Her vil det være er en rigtig god ide at have en advokat, da en retssag typisk er ret kompliceret.

Jeg har stor erfaring med at føre civile retssager og som forsvarer og bistandsadvokat i straffesager.

Jeg bistår meget gerne med at føre din sagen ved byretten til at udarbejde de nødvendige processkrifter og med at gennemføre hovedforhandlingen i retten.

Det kan være dyrt at føre retssag og derfor undersøger jeg altid mulighederne for, at dine omkostninger kan blive dækket af en retshjælpsforsikring eller fri proces.